Program Współpraca

Program szczegółowy “Współpraca” wspiera wszystkie rodzaje badań prowadzonych przez różne podmioty badawcze w ramach współpracy ponadnarodowej oraz dąży do zdobycia lub wzmocnienia wiodącej pozycji w kluczowych dziedzinach nauki i technologii.

Program szczegółowy “Współpraca” wspiera wszystkie rodzaje badań prowadzonych przez różne podmioty badawcze w ramach współpracy ponadnarodowej oraz dąży do zdobycia lub wzmocnienia wiodącej pozycji w kluczowych dziedzinach nauki i technologii.

Program “Współpraca” podzielono na dziesięć odrębnych tematów. Każdy z tych tematów funkcjonuje niezależnie, mając jednocześnie na celu utrzymanie spójności w ramach programu “Współpraca”. Umożliwia to wspólne, przekrojowe działania międzytematyczne poprzez m.in. wspólne zaproszenia do składania wniosków.

Niniejsze dziesięć tematów odpowiada głównym dziedzinom wiedzy i technologii, w których należy wzmocnić jakość europejskich badań naukowych, tak aby sprostać przyszłym wyzwaniom natury społecznej, gospodarczej, przemysłowej oraz w zakresie zdrowia publicznego i środowiska w Europie. Instrumenty z zakresu badań naukowych, w tym europejskie platformy technologiczne (EPT) zapewniają stałe powiązanie tematów. Dlatego też program “Współpraca” obejmuje te istotne tematy określone w strategicznych programach badań (SPB) opracowanych przez EPT.

Ponadnarodowa współpraca w ramach wszystkich tematów będzie wspierana przez:

  • Badania realizowane w ramach współpracy
  • Koordynowanie krajowych programów badawczych
  • Wspólne inicjatywy technologiczne
  • Platformy technologiczne

Więcej szczegółowych infromacji o programie na stronie: cordis.europa.eu/fp7/cooperation/

Language version
Polish
English_United States