Freedom, Security and Justice Programme

Ramowy program Prawa podstawowe i sprawiedliwość ma na celu promowanie rozwoju społeczeństwa europejskiego w oparciu o obywatelstwo europejskie, które szanuje prawa podstawowe, przeciwdziałanie antysemityzmowi, rasizmowi, ksenofobii oraz służy wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego. Program przyczyni się do ustanowienia obszaru wolności, bezpieczeństwa, sprawiedliwości przez zwalczanie przemocy oraz dostarczanie informacji na temat narkotyków. Co więcej, ma także promować sądową współpracę w sprawach cywilnych, karnych, handlowych.

Program składa się z pięciu instrumentów:

  • Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz na rzecz ochrony ofiar i grup ryzyka (Daphne III)
  • Informowanie oraz walka z narkotykami
  • Prawa podstawowe i obywatelstwo
  • Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych
  •  Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych

Główna strona porgramu: ec.europa.eu/justice_home

Language version
Polish
English_United States