Erasmus dla wszystkich 2014 - 2020

Program "Erasmus dla wszystkich", który rozpocznie sie w 2014 roku, rozpisano na 7 lat, a jego budżet wyniesie 19 mld euro. Nowy program połączy wszystkie obecne inicjatywy w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, obejmujące UE i państwa trzecie, zastępując siedem istniejących programów jednym. Dzięki temu wzrośnie efektywność wydatkowania, łatwiej będzie ubiegać się o dofinansowanie, a powielanie działań i ich fragmentacja zostaną ograniczone.

Dzięki ulepszeniu struktury nowego programu, a także znacznemu zwiększeniu jego budżetu UE będzie mogła stworzyć o wiele więcej możliwości dla studentów, uczestników szkoleń, młodzieży, nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą i innych, by mogli doskonalić swoje umiejętności, rozwijać się i zwiększać swoje szanse na rynku pracy. W ramach programu „Erasmus dla wszystkich” wspierane będą także nauczanie i badania w dziedzinie integracji europejskiej oraz sport lokalny.

Cele

Nowy program będzie skupiał się na wartości dodanej UE i skutkach systemowych, wspierając trzy rodzaje działań:

  • możliwości uczenia się dla osób indywidualnych, zarówno w UE, jak i poza nią;
  • współpraca instytucjonalna między placówkami edukacyjnymi, organizacjami działającymi na rzecz młodzieży, przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi i regionalnymi oraz organizacjami pozarządowymi;
  • wspieranie reform w państwach członkowskich w zakresie modernizacji systemów kształcenia i szkolenia, a także wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości i zwiększanie szans na zatrudnienie.
Dla kogo?
  • studenci
  • naukowcy
  • instytucje edukacyjne
  • przedsiębiorcy
  • NGO

Więcej informacji znajdziesz na stronie poświęconej programowi.

Language version
Polish
English_United States