Europa dla obywateli 2014 - 2020

Program jest kontynuacją inicjatywy realizowanej w obecnej perspektywie finansowej pod tą samą nazwą i skupia się na budowaniu europejskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianiu unijnej integracji. W nowej odsłonie programu większy nacisk zostanie położony na współpracę Komisji Europejskiej z instytucjami zarządzającymi innymi unijnymi programami. Współdziałanie ma sprawić, aby tworzone w brukselskich korytarzach polityki były bardziej przyjazne obywatelowi.

Budżet programu wyniesie: 229 mln euro.

Cele:

Pamięć i obywatelstwo europejskie: wsparcie projektów mających na celu wzbudzanie debaty i aktywności wokół europejskiej integracji i historii na szczeblu międzynarodowym. Zwrócenie uwagi na istotę lokalnych wydarzeń i historycznych miejsc w historii Europy.

Demokratyczne zaangażowanie i cywilne uczestnictwo: wsparcie inicjatyw zmierzających do podniesienia poziomu zrozumienia i zaangażowania społeczeństwa w unijną politykę. Ponadto działanie ma budować poczucie solidarności, wzmacniać zaangażowanie społeczne oraz tworzyć możliwości do praktykowania wolontariatu.

Dla kogo?
  • administracja publiczna
  • jednostki sektora finansów publicznych
  • NGO
  • organizacje społeczne
  • uczelnie

Więcej informacji znajdziesz na stronie poświęconej programowi.

Language version
Polish
English_United States