Safe Internet Programme

Program „Bezpieczny Internet” ma  na celu zwiększenie bezpieczeństwa używania Internetu przez dzieci. Program dysponujący budżetem wynoszącym 55 mln euro będzie realizowany w latach 2009-2013, stanowiąc kontynuację pozytywnego w skutkach programu „Bezpieczny Internet” uruchomionego w 2005 r.

Cele Programu:

  • ograniczenie nielegalnych treści i walkę ze szkodliwymi zachowaniami w Internecie: zostaną stworzone krajowe punkty kontaktowe służące do zgłaszania nielegalnych treści i szkodliwych zachowań zaobserwowanych w Internecie, skupiające się przede wszystkim na materiałach związanych z seksualnym wykorzystywaniem i uwodzeniem dzieci.
  • promowanie bezpiecznej cyberprzestrzeni: wspieranie inicjatyw samoregulacji w tym zakresie. Włączanie dzieci i młodzieży w tworzenie bezpiecznej cyberprzestrzeni, w szczególności poprzez pracę zespołów z ich udziałem.
  • kształtowanie świadomości społecznej: działania ukierunkowane na dzieci, ich rodziców i nauczycieli. Wykorzystanie efektu mnożnikowego, dzięki wymianie najlepszych praktyk wewnątrz sieci krajowych punktów Awareness. Wspieranie punktów kontaktowych dostarczających rodzicom i dzieciom porad, jak bezpiecznie nawigować w cyberprzestrzeni.
  • opracowanie bazy wiedzy skupiającej wyniki badań prowadzonych na poziomie europejskim w dziedzinie bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci. Opracowanie bazy wiedzy w zakresie stosowania nowych technologii przez dzieci, ich skutków i związanych z nimi zagrożeń. Wykorzystanie tej bazy w celu poprawy skuteczności bieżących działań podjętych w ramach programu „Bezpieczny Internet”.

Więcej informacji o programie: ec.europa.eu/saferinternet

Language version
Polish
English_United States