Francuska firma z siedzibą w Occitanie poszukuje partnerów do projektu

Francuska firma z siedzibą w Occitanie poszukuje partnerów do projektu, który wdrażany będzie w ramach programu „Horyzont 2020”.

Projekt realizowany będzie w ramach konkursu SU-INFRA01-2018-2019-2020: zapobieganie, wykrywanie, reagowanie i łagodzenie połączonych zagrożeń fizycznych i cybernetycznych dla infrastruktury krytycznej w Europie.

Kontakt:
Christine Guidice
E-mail: christine.guidice@agence-adocc.com

Language version
Polish
English_United States