Hiszpańskie centra badawcze poszukują partnerów do projektu

Andaluzyjskie Centrum Innowacji oraz Informacji i Komunikacji oraz Centrum Nowych Technologii przygotowują aplikacje projektowe w ramach zaproszeń do składania wniosków programu Horyzont 2020.

Poszukiwani są partnerzy w ramach następujących tematów:

  • SFS-01-2016: Rozwiązania dla produkcji roślinnej
  • RUR-03-2017: W kierunku 2030 - polityki i podejmowanie decyzji w zakresie zintegrowanego zarządzania zasobami naturalnymi
  • RUR-04-2016: Gospodarstwa wodne - poprawa rolnictwa i jego wpływ na dostarczanie wody pitnej
  • RUR-05-2017: Nowa polityka publiczna, modele biznesowe i mechanizmy zrównoważonych dostaw i płatności za usługi ekosystemów leśnych
  • CIRC-02-2016-2017: woda w kontekście gospodarki o zamkniętym obiegu

Zainteresowani proszeni są o kontakt.

Kontakt:
Alejandro Varas Gálvez
E-mail: avaras@citic.es

Language version
Polish
English_United States