Organizacja "Diputación de Huelva" z Hiszpanii poszukuje partnerów do projektu

Organizacja "Diputación de Huelva" z Hiszpanii poszukuje partnerów do projektu, który wdrażany będzie w ramach Interreg CE - Program dla Europy Środkowej w części dotyczącej europejskiej sieci na rzecz promowania turystyki rowerowej na obszarach naturalnych, oś priorytetowa 4.

Głównym celem projektu jest poprawa lokalnej i regionalnej polityki związanych z rozwojem turystyki naturalnych obszarów rowerowych.

Więcej informacji o projekcie w załączonym poniżej dokumencie.

Kontakt:
Margarita Domínguez Cordero
E- mail: europadirecto@diphuelva.org

Language version
Polish
English_United States