Francuski region poszukuje partnerów do projektu

Francuski region poszukuje partnerów do projektu, który wdrażany będzie w ramach Programu Erasmus + - KA2: strategiczne partnerstwa w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego urządzenia „Learning by doing Box”, którego zadaniem będzie stworzenie europejskich ram odniesienia dla firm i organizacji, które zajmują się, lub są zainteresowane wspieraniem procesu edukacji i profesjonalizacji pracowników. Efektem realizacji projektu będzie zapewnienie firmom niezbędnego know-how dotyczącego przeprowadzenia szkoleń w miejscu pracy i oceny pracowników.

Poszukiwani partnerzy: organizacje szkoleniowe, organizacje certyfikujące, przedsiębiorstwa społeczne lub organizacje pracujące z systemem ECVET z siedzibą w państwie członkowskim UE.

Więcej informacji o projekcie w załączonym poniżej dokumencie.

Kontakt:
Agnès Guth Costa
E-mail: direction@regiedesecrivains.com

Language version
Polish
English_United States