Regionalne Centrum Ekologiczne z Węgier poszukuje partnerów do projektu

Regionalne Centrum Ekologiczne z Węgier poszukuje partnerów do projektu w ramach celu szczegółowego Interreg Europa Środkowa 2.2 Poprawa strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie zmian klimatu.

Lider poszukuje polskiego miasta, spełniającego 1 z poniższych kryteriów:

  • >1mln mieszkańców
  • >0.5 mln mieszkańców
  • >0.1 mln mieszkańców
  • <0.1mln mieszkańców

Projekt, z działaniami pilotażowymi, dotyczy zintegrowanego i multidyscyplinarnego planowania zapotrzebowania na energię w miastach.

Więcej informacji o projekcie w załączonym poniżej dokumencie.

Kontakt:
Martin Petrushevski
E-mail: MPetrushevski@rec.org

Language version
Polish
English_United States