Władze duńskiej gminy Høje-Taastrup poszukują partnerów do projektu

Władze duńskiej gminy Høje-Taastrup poszukują partnerów do projektu, który wdrażany będzie w ramach programu URBACT III. Na potrzeby projektu planowane jest stworzenie sieci partnerów współdziałających w celu rozwiązania problemów strukturalnych na obszarach ubogich. Sieć skoncentruje się na poszukiwaniu nowych sposobów radzenia sobie z problemami ubóstwa, bezrobocia oraz izolacji fizycznej i społecznej poprzez wydawanie środków publicznych w odmienny sposób na obszarach ubogich oraz poprzez zmianę praktyki miejskiej dotyczącej obszarów ubogich.

Więcej informacji o projekcie w załączonym poniżej dokumencie.

Kontakt:
Nabil Zacharias Ben Chaabane
E-mail: NabilCh@htk.dk

Language version
Polish
English_United States