Projekty

Organizacja "Diputación de Huelva" z Hiszpanii poszukuje partnerów do projektu

31.03.2016

Organizacja "Diputación de Huelva" z Hiszpanii poszukuje partnerów do projektu, który wdrażany będzie w ramach Interreg CE - Program dla Europy Środkowej w części dotyczącej europejskiej sieci na rzec ... więcej »

Francuski region poszukuje partnerów do projektu

29.02.2016

Francuski region poszukuje partnerów do projektu, który wdrażany będzie w ramach Programu Erasmus + - KA2: strategiczne partnerstwa w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.Celem projektu jest ... więcej »

Gmina Viborg w Danii poszukuje partnerów do projektu

17.02.2016

Gmina Viborg w Danii poszukuje partnerów do projektu, który wdrażany będzie w ramach programu Erasmus + - Partnerstwo strategiczne (KA2) w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Projekt ma na ... więcej »

Organizacja szkoleniowa z Hiszpanii poszukuje partnerów do projektu

17.02.2016

Organizacja szkoleniowa Audiolís z Hiszpanii jest zainteresowana uczestnictwem w projekcie, który wdrażany będzie w ramach programu Horyzont 2020 w ramach zaproszenia do składania wniosków ICT-22-2016 ... więcej »

Ukraińskie Centrum Badań i Technologii Przemysłu Metalurgicznego poszukuje partnerów do projektów

17.02.2016

Ukraińskie Centrum Badań i Technologii Przemysłu Metalurgicznego „Energostal” (SE „UkrRTC Energostal”) rozpoczęło przygotowanie wniosków projektowych do programu Horyzont 2020 i poszukuje partnerów za ... więcej »

Uniwersytet w Tuluzie poszukuje partnerów do projektu

16.02.2016

Uniwersytet w Tuluzie poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w realizacji projektu w ramach programu Erasmus +.Projekt zatytułowany "Partnerstwo przeciw radykalizacji młodzieży", będzie dążyć d ... więcej »

Słowackie MŚP – szuka partnerów do projektów ICT

29.01.2016

Słowackie przedsiębiorstwo HDS, z ponad 22-letnim doświadczeniem w tworzeniu rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, automatyki, marketingu, transportu i systemów inteligentnych, jest zainteresowane nawi ... więcej »

Klaster energetyczny szuka projektów do sfinansowania

29.01.2016

Klaster energetyczny – Eurogia2020 szuka projektów. Celem tej inicjatywy jest wspieranie i promowanie międzynarodowych partnerstw realizujących innowacyjne projekty w zakresie technologii niskoemisyjn ... więcej »

Hiszpańskie centra badawcze poszukują partnerów do projektu

29.01.2016

Andaluzyjskie Centrum Innowacji oraz Informacji i Komunikacji oraz Centrum Nowych Technologii przygotowują aplikacje projektowe w ramach zaproszeń do składania wniosków programu Horyzont 2020. Poszuki ... więcej »

Władze francuskiego miasta Viré poszukują partnerów do projektu

29.01.2016

Władze francuskiego miasta Viré poszukują partnerów z Europy Wschodniej do projektu, który wdrażany będzie w ramach programu „Europa dla Obywateli”. W projekcie poza miastem Viré potwierdziły udział: ... więcej »

Language version
Polish
English_United States