Sieci UE

Sieci współpracy międzyregionalnej działające w Europie są jednym z podstawowych narzędzi, dzięki któremu regiony mogą wpływać na kształt polityki Unii Europejskiej. Wypowiadanie się w kluczowych kwestiach za pośrednictwem sieci partnerskich owocuje wzmocnieniem stanowiska i zwiększa szansę na bycie usłyszanym w gąszczu regionów, instytucji, firm i lobbystów obecnych w Brukseli.

Przystąpienie do sieci współpracy międzyregionalnej skutkuje również swobodnym dostępem do ekspertów pracujacych na rzecz danej grupy, wymianą dobrych praktyk pomiędzy partnerami sieci oraz okazją na znalezienie partnerów do wspólnego wdrażania projektów finansowanych z Sektorowych Programów Operacyjnych, które zarządzane są bezpośrednio z Brukseli.

Poniżej lista wybranych sieci działających w Europie.

Language version
Polish
English_United States