ENRICH

ENRICH to sieć europejskich regionów i władz lokalnych współdziałających razem w celu polepszenia stanu zdrowia obywateli poprzez współpracę. Sieć ENRICH została utworzona 30 listopada 2005 r. we Florencji.

Celem sieci jest dialog na temat doświadczeń regionów w sprawach zdrowia m.in. powiększenie świadomości europejczyków, stworzenie systemu wymiany informacji, który byłby kompatybilny z systemami poszczególnych regionów członkowskich. Sieć pragnie również uczestniczyć w publicznej debacie dotyczącej zdrowia zawartej w Zielonej księdze w sprawie spójności terytorialnej. W ramach tej debaty, regiony uczestniczące pragną podzielić się dotychczasowymi doświadczeniami oraz uruchomić wspólne działania informacyjne w celu ochrony zdrowia.

Więcej informacji na temat sieci: www.enrich-network.eu.

Language version
Polish
English_United States