EUROCITIES

Założone w 1986 r. Stowarzyszenie EUROCITIES zrzesza 140 dużych miast z 36 krajów europejskich, w tym 11 miast należących do Unii Metropolii Polskich.

Misją EUROCITIES jest reprezentowanie wobec instytucji Unii Europejskiej interesów wielkich miast, a zwłaszcza działanie na rzecz stworzenia Europejskiej Polityki Miejskiej. EUROCITIES wspiera także współpracę i wymianę doświadczeń i dobrych wzorów pomiędzy miastami członkowskimi. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być miasta państw członkowskich UE, miasta z innych państw europejskich wchodzą do EUROCITIES jako członkowie stowarzyszeni. Podstawowe decyzje kierunkowe, m.in. wybór kierowniczego gremium politycznego (Komitetu Wykonawczego), podejmuje, zwoływane co roku, Walne Zgromadzenie, w którym uczestniczą wszystkie miasta członkowskie.

EUROCITIES zajmuje się popieraniem interesów komunalnych na płaszczyźnie UE i stanowi obecnie jedyną ponadkrajową sieć, która reprezentuje europejskie miasta w formie jednego obozu politycznego w stosunku do organów UE i łączy w sobie typowe zagadnienia miejskie. Aktywne kreowanie polityki europejskiej, wymiana przykładów „best-practice” między członkami, wspieranie wspólnych, transgranicznych przedsięwzięć – to niezmiennie główne zagadnienia działania sieci. Praca ściśle specjalistyczna odbywa się w następujących komitetach (komisjach):

  • Komitet do Spraw Rozwoju Gospodarczego i Odnowy Miast
  • Komitet do Spraw Ochrony Środowiska
  • Komitet Wschód-Zachód
  • Komitet do Spraw Socjalnych
  • Komitet Kultury
  • Euromed - Komitet do Spraw Współpracy Państw Południowego i Wschodniego Regionu Śródziemnomorskiego

Oprócz tego pod egidą EUROCITIES jednoczą się sieci tematyczne TELECITIES (miasta a teleautomatyka) oraz ACCESS (problemy komunikacyjne).

22 listopada 2005 r., na walnym zgromadzeniu członków w Lyonie, Białystok oficjalnie został przyjęty w szeregi miast europejskich. Wraz z naszym miastem, przyjęte zostały także Rzeszów i Bydgoszcz. Do „Eurocities” należą tym samym już wszystkie miasta, skupione w Unii Metropolii Polskich.

Więcej informacji: www.eurocities.eu.

Language version
Polish
English_United States