Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

Celem Sieci Kulinarnego Dziedzictwa jest promowanie produkcji artykułów żywnościowych na małą skalę oraz pomoc klientom i turystom w odszukaniu żywności regionalnej w każdym z regionów, tym samym pobudzając rozwój regionalny. Wspólne ramy działania obejmują wspólne logo oraz uzgodnione kryteria dla uczestniczących firm i regionów, natomiast wspólne gwarancje działań marketingowych ujednolicają standardy w całej Europie. Sieć ma wyjątkowy charakter, ponieważ skupia jednocześnie restauracje/sklepy farmerskie, jak również producentów/przetwórców w ramach tej samej sieci. Jest to tym jedyna sieć w swoim rodzaju, ponieważ jej koncepcję i logo można spotkać w całej Europie. To zapewnia dobre podstawy dla rozwoju turystyki, ponieważ logo ma już charakter międzynarodowy i jest dobrze znane.

Organizacja sieci

Dziedzictwo Kulinarne Europa to sieć współpracy między regionami Europy, posiadającymi jeden wspólny cel – promocję swojego regionu poprzez wykorzystanie Dziedzictwa Kulinarnego. Sieć jest zorganizowana na trzech podstawowych poziomach.

Firmy indywidualne

Firmy z zatwierdzonych regionów mogą ubiegać się o członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Zatwierdzone firmy stają się członkami sieci regionalnej i europejskiej, mającej na celu rozwój i promocję żywności regionalnej.

Otrzymują one również licencję na korzystanie ze wspólnego logo i są publikowane na oficjalnej witrynie internetowej Dziedzictwa Kulinarnego.

Regiony

Regiony Europy mogą ubiegać się o członkostwo w europejskiej sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Po zatwierdzeniu regiony otrzymają licencję na korzystanie z logo, a następnie będą odpowiedzialne za zatwierdzanie firm w ramach swojego regionu oraz za prowadzenie działań na szczeblu lokalnych. Zachęca się nowe regiony do przystąpienia do sieci jako członkowie kandydujący. Po zdobyciu pełnej wiedzy na temat koncepcji Dziedzictwa Kulinarnego, dany region staje się pełnoprawnym członkiem sieci europejskiej.

Więcej informacji na stronie: www.culinary-heritage.com.

Language version
Polish
English_United States