Europejska Sieć Regionów Na Rzecz Badań i Innowacji

ERRIN to skrót od Europejskiej Sieci Regionów na rzecz badań i innowacji (European Regions Research and Innovation Network). ERRIN jest dynamiczną siecią składającą się obecnie z ponad 90 europejskich regionów i ich biur z siedzibą w Brukseli.

Zadania ERRIN to między innymi ułatwianie wymiany wiedzy oraz wspólne działania i współpracę pomiędzy członkami projektu w celu wzmocnienia ich regionu w dziedzinie badań i innowacji.

Sieć również aspiruje do wpływu polityki UE w celu ich lepszego dostosowania do potrzeb regionów europejskich, w tym celu angażuje się w debaty z instytucjami UE.

Członkowie ERRIN spotykają się regularnie na tematycznych grupach roboczych oraz w związku z kluczowymi wydarzeniami, ważnymi z punktu widzenia funkcjonowania sieci. ERRIN to także wymiana informacji i know-how na temat funduszy unijnych i możliwości funkcjonowania projektu, wymiana regionalnych dobrych praktyk, budowanie konsorcjów międzynarodowych i wspólnych projektów.

Grupy robocze

ERRIN ma 9 tematycznych grup roboczych:

  • Biotechnologia Żywności (North East England / Veneto Agricoltura)
  • Energia i zmiany klimatyczne (West Midlands Europejskiej Service / Europa Szkocja)
  • Zdrowie (Południowa Dania / Flandria)
  • Finansowanie Innowacji (walijski Szkolnictwa Wyższego / Cantabria)
  • (North East England / region PACA)
  • Nauka w społeczeństwie (Europa Szkocja)
  • Transport (Wyspy Kanaryjskie / Eszak-Alföld)
  • FP8 (Europa Szkocja / Creo DK)
  • Nanotechnologia (Eindhoven BrainPort)

Więcej informacji na stronie: www.errin.eu.

Language version
Polish
English_United States