Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy

Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (Conference of peripheral maritime regions - CPMR) to jedno z największych stowarzyszeń regionów w Europie; skupia 160 regionów z 28 państw reprezentujących łącznie ponad 200 milionów obywateli.

Wspierając zrównoważony rozwój regionalny i spójność terytorialną, CPMR reprezentuje wspólny głos regionów, których peryferyjne położenie hamuje ich rozwój. Jako szeroka platforma współpracy jest kopalnią wspólnych projektów realizowanych przez regiony członkowskie w wielu dziedzinach, od zasobów ludzkich począwszy, na polityce energetycznej skończywszy. CPMR jest najbardziej aktywną spośród europejskich organizacji międzyregionalnych. Jest silnym i rozpoznawalnym stowarzyszeniem dającym możliwość rzeczywistego i skutecznego lobbingu na rzecz regionów członkowskich.

Działania CPMR

Sieć CPMR działa na wielu płaszczyznach. Poniżej wymieniono główne obszary działalności:

 • Spójność
 • Zagadnienia morskie
 • Strategia UE 2020 i budżet
 • Zarządzanie
 • Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • Badania i innowacje
 • Transport
 • Energia i zmiany klimatyczne
 • Zatrudnienie i włączenie społeczne
 • Współpraca sąsiedzka
 • Rozwój
Komisje Geograficzne

W ramach sieci CPMR działa sześć komisji na rzecz promowania i obrony interesów ich członków. Są to:

 • Łuk Atlantycki
 • Bałkanów i Morza Czarnego
 • Wyspy
 • Śródlądowa
 • Morza Bałtyckiego
 • Morza Północnego
Grupy Robocze

W ramach Komisji Geograficznych działają wymienione poniżej grupy robocze. Każda z grup działa w innym zakresie tematycznym i każdej z nich przewodniczy inny region wiodący.

 • Rolnictwo
 • Aquamarina
 • Zatrudnienia, szkolenia i integracji społecznej
 • Energia
 • Współpraca Zewnętrzna
 • Rybołówstwa       
 • Badania naukowe i innowacje
 • Zrównoważony rozwój turystyki
 • TEN-T
 • Współpracy Terytorialnej
 • Vasco da Gama

Więcej informacji na stronie: www.crpm.org.

Language version
Polish
English_United States