RUR@CT

Celem sieci RUR@CT jest wspieranie regionów europejskich poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie innowacyjnego modelu rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich. W budowę sieci włączyło się 15 regionów, które zdecydowały się zawiązać współpracę w ramach sieci wymiany dobrych praktyk i transferu doświadczeń przeznaczonych do dalszego wykorzystania jako innowacyjne czynniki zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich. W chwili obecnej w ramach sieci RUR@CT współpracuje
ze sobą 50 regionów Unii Europejskiej.

Główne cele sieci RUR@CT
 • Przygotowanie koncepcji, definicji oraz implementacji nowej polityki spójności, a w szczególności działania „konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” oraz polityki rozwoju obszarów wiejskich przede wszystkim poprzez działanie Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD).
 • Poprawa spójności i efektywności polityk bazujących na sektorach publiczno-prywatnych mających znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich.
 • Strukturyzacja oraz wspólne i spójne zarządzanie europejskimi regionami rolniczymi w ramach wspólnych priorytetów w celu zapewnienia nowego podejścia do rozwoju obszarów wiejskich, które jest komplementarne z działalnością rolniczą.
Cele strategiczne
 • Wzmacnianie efektywności regionalnych polityk/działań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.
 • Promocja innowacji na terenach wiejskich w ramach spójności terytorialnej.
Cele operacyjne
 • Organizacja wymiany doświadczeń i transfer dobrych praktyk pomiędzy regionami UE.
 • Wpieranie powstawania działań nakierowanych na innowacyjny rozwój obszarach wiejskich w programach regionalnych.
Zarządzanie siecią

Zarządzanie siecią RUR@CT oparte jest na międzynarodowym komitecie sterującym, którego rolą jest wyznaczenie strategicznych celów sieci.

Skład komitetu sterującego:
 • Członkowie sieci RUR@CT
 • Eksperci ds. rozwoju europejskiego
 • Instytucje europejskie (Związek Regionów Europy, Rada Europejskich Samorządów i Regionów, Komitet Regionów itp.)
 • Europejskie sieci obszarów wiejskich
Warunki członkostwa
 • Poziom NUTS II lub NUTS III w zależności od specyfiki kraju.
 • Posiadanie statusu władzy publicznej.
Procedura członkostwa

Regiony zainteresowane wejściem w skład sieci RUR@CT muszą podpisać statut zawierający oświadczenie woli przystąpienia i zaangażowanie się w działania sieci. Statut uzupełniony powinien zostać o ogólne informacje o regionie oraz instytucji podpisującej się pod nim oraz wykazem potrzeb i priorytetów co do funkcji pełnionej w ramach sieci.

Partnerstwo w sieci jest dobrowolne

 • Wystarczy wypełnić załączony on-line formularz: www.ruract.eu.
 • Ściągnąć statut, podpisać i przesłać na adres:

Więcej informacji na stronie: www.ruract.eu.

Language version
Polish
English_United States