Stowarzyszenie Produktów Regionalnych Regionów Europejskich

Stowarzyszenie Produktów Regionalnych Regionów Europejskich AREPO powstało w 2004 r. w Bordeaux. W pracach AREPO uczestniczy 16 regionów europejskich z wiodącym – Akwitanią, która jest założycielem stowarzyszenia. Obecnie AREPO liczy 25 członków reprezentujących Niemcy, Hiszpanię, Francję, Włochy, Portugalię.

Stowarzyszenie zostało utworzone w celu ochrony idei produktów regionalnych i tradycyjnych, w kontekście globalizacji i kryzysów żywnościowych, które dotknęły Europę. Misją stowarzyszenia jest promocja i ochrona, przede wszystkim na poziomie europejskim, interesów regionów oraz producentów żywności tradycyjnej. Dodatkową zaleta sieci jest możliwość uzyskania wsparcia w stosunkach z instytucjami europejskimi, rozwój współpracy międzyregionalnej, waloryzacja i promocja procedur certyfikacyjnych na poziomie konsumenckim, europejskim i międzynarodowym. Udział Województwa Małopolskiego, doświadczenia i perspektywa „nowego” kraju członkowskiego, wnosi w działania sieci nowe spojrzenie na politykę jakości produktów regionalnych.

Więcej informacji na stronie: www.arepoquality.eu.

Language version
Polish
English_United States